Pada hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2023, SMPN 1 Taman menghadiri acara resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama, di antaranya ada beberapa guru dan...